rišimas

rišimas
rišìmas sm. (2), rišìmasis (1)rišti: 1. SD395, Sut, N, K, M Su pirštinėm – ne rišìmas (gerai nesuriši) Ėr. 2. Kiek sugebėjimo ir jėgos reikalauja toks paprastas, kaip atrodo, darbas – kūlių rišimas V.Myk-Put. Tremtinio darbas tas pėdų rišimas J.Avyž. Rugių rišìmai par dieną – vakarienės nebnorėsi Všv. Kur dideli gyvenimai, tų rišìmų daug Jrb. Brolelis nupirko perlų vainikėlį už žirgelio šėrimėlį, už miežių rišimė̃lį JV218. 3. Be ganymo, praktikuojamas ir karvių rišimas . 4.rišti 8: Jei nebūtų rišę kadaise, tai nerištų nė dabar, nė kalbos apie rišimą nebūtų M.Katk. 5.rišti 9: Rišimui galima panaudoti špagatą, plaušus arba polichlorvinilines plėveles . 6.rišti 10: Mazgų rišimas kilpomis . ║ Kutų rišimas paprastais mazgais . 7.rišti 12: Knygų rišimas, taisymas LL49. 8.rišti 13: Tiek Raudonės, tiek ir Gelgaudų pilies plytų formatas ir jų rišimo būdas – renesansiškas . Gipsas … pražudo … ypatybę rišimo akmeniu A1884,415. | refl.: Rišimasis – tai procesas, kurio metu cemento tešla palaipsniui netenka plastiškumo, bet dar neįgyja stiprumo . 9.rišti 21: Socialinių santykių rišimas LTII198. Kasdien naujai kylančių klausimų rišimui dar yra pasiketinęs eiti mėnesinis laikraštis „Visuomenė“ Pt. \ rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; pririšimas; surišimas; užrišimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • rišimas — statusas T sritis Gynyba ryšiai: žiūrėk – tvirtinimas …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • rišimas — riši̇̀mas dkt. Už rugių̃ riši̇̀mą užsidi̇̀rbau šim̃tą li̇̀tų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprišimas — aprišìmas sm. (2) DŽ1 → aprišti: 1. Sut, M. 2. Toks aprišìmas nuo šalčio mergytės neapsaugos Vb. | refl.: Del šito apsrišìmo vis tiek gryna galva Klt. 3. LL129 Tavo geresnis aprišìmas – nenusmuks ir vaikščiojant Vb. Vaismedžių aprišimas rš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišimas — atrišìmas sm. (2) DŽ1 → atrišti. 1. N, LL216 atpalaidavimas: Pagalvės, kurioje buvo paguldytas naujagimis, atrišimas turėjo reikšti jo kojų atrišimą, o perkeltine prasme – atrišimą tų saitų, kurie galėtų „pančioti“ ateityje jau paaugusį vaiką rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėliojimas — sm. (1), dėliojimas (1) 1. → dėlioti 1: Man linų [pėdų] rišimas, tau grįžčių dėliojimas Rm. Kiek čia dėliojimo, kraustymo Slnt. 2. → dėlioti 4: Tokiu dėliojimu kumet ana nueis? KlvrŽ. dėliojimas; atidėliojimas; išdėliojimas; prid …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurmulimas — gùrmulimas sm. (1) → gurmulti; vyniojimas, rišimas: Baisus ir gùrmulimas – apgurmulo, negaliu nė pasijudinti! Kal …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišimas — išrišìmas sm. (2) 1. SD327, Sut, N, KI111, RtŽ → išrišti 1. | refl. KI111. 2. I, Sut, Tat, DŽ1 → išrišti 9: Apgailėti reikia, išrišimą taipogi gauti reikia Blv. Davė jiemus … galybę surišimo ir išrišimo visokio DP470. Visuotinas išrišimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišimas — nurišìmas sm. (2) → nurišti 4: Žmonės gydo naujakaulį, karpas, girgždėles „nukirtimu“, „nurišimu“ arba net patrynimu lavono ranka I.Simon. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidas — palaidas, à adj. (3), pãlaidas (3b) 1. K, Dov nepririštas, neuždarytas, nesupančiotas: Palaidi galvijai, nebesurasdami savo kiemų, maurojo, bliovė ir blaškėsi po kaimą A.Vien. Po pievas ašvienis palaidas vaikščio[ja] J. Pančioja: palaidas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parišimas — parišìmas sm. (2); M → parišti 1. rišimas; aprišimas; atrišimas; įrišimas; išrišimas; nurišimas; parišimas; perrišimas; pierišimas; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”